:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
001
NVDA入門 NVDA2022.3新版資訊 2022-09-15
002
人氣話題 Gmail通訊錄的好功能 2022-08-30
003
NVDA入門 數字鍵盤介紹 2022-08-15
004
學習交流 NVDA 表格閱讀一把罩 2022-07-30
005
NVDA入門 NVDA 2022.2 即將推出! 2022-07-15
006
學習交流 用NVDA操作Word文書處理小教室(三):常用的文章校對功能 2022-06-30
007
NVDA入門 談談Windows系統檔案名稱 2022-06-15
008
NVDA官網消息 NVDA 2022.1 新版資訊 2022-05-25
009
學習交流 用NVDA操作Word文書處理小教室(二) 2022-05-16
010
NVDA入門 讓明眼與低視力使用者一起來認識 NVDA 吧 2022-04-29
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁