:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
001
學習交流 簡單好用的第三方免費收信軟體-Mozilla Thunderbird 2023-05-30
002
NVDA小技巧 NVDA瀏覽網頁之單鍵導覽 2023-05-15
003
學習交流 淺談網頁架構 2023-04-30
004
學習交流 NVDA必會重要設定懶人包 2023-04-15
005
NVDA官網消息 NVDA 2023.1 新版資訊 2023-03-30
006
NVDA小技巧 一次告訴你所有表格瀏覽方式 2023-03-15
007
NVDA小技巧 學習NVDA螢幕報讀程式的好幫手 2023-02-24
008
NVDA小技巧 來看看點顯器上的常見符號 2023-02-15
009
學習交流 好用的NVDA附加元件推薦(上) 2023-01-30
010
學習交流 DAISY圖書館登入、書籍查詢、下載與閱讀 2023-01-15
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁