:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
131
NVDA官網消息 NVDA2019.1 來了 2019-03-27
132
學習交流 如何變更預設瀏覽器 2019-03-16
133
人氣話題 使用網頁版 Messenger (Part II) 2019-03-01
134
人氣話題 使用網頁版 Messenger (Part I) 2019-02-15
135
學習交流 關於刪除檔案的大小事 2019-01-16
136
學習交流 PowerPoint 簡報編輯技巧(一)利用記事本製作簡報 2019-01-01
137
NVDA官網消息 NVDA2018.4 發佈囉 2018-12-18
138
NVDA入門 NVDA 唸錯了怎麼辦? 2018-12-17
139
學習交流 如何調適 Word 進版後的操作問題 2018-12-03
140
學習交流 輕鬆閱讀 PowerPoint 2018-11-16
上十頁   上一頁   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   下一頁 下十頁