:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
151
學習交流 一起來認識瀏覽器的常用快速鍵 2018-07-15
152
NVDA入門 帶你認識NVDA2018.2新功能 2018-07-04
153
NVDA入門 點字設定對話框功能介紹 2018-06-17
154
NVDA官網消息 NVDA 2018.2 報到 2018-06-14
155
NVDA入門 如何連接並設定點字顯示器 2018-06-01
156
NVDA入門 展開還是摺疊?帶你一次了解樹狀檢視 2018-05-16
157
學習交流 如何快速開啟資料夾 2018-05-01
158
NVDA小技巧 利用NVDA搭配Win 10 OCR(實戰篇) 2018-04-16
159
NVDA小技巧 利用NVDA搭配Win 10 OCR 2018-04-02
160
NVDA小技巧 什麼是欄什麼是列,如何使用欄列標題 2018-03-16
上十頁   上一頁   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   下一頁 下十頁