:::

NVDA 部落

序號 分類 標題 日期
031
NVDA官網消息 NVDA 2023.1 新版資訊 2023-03-30
032
NVDA小技巧 一次告訴你所有表格瀏覽方式 2023-03-15
033
NVDA小技巧 學習NVDA螢幕報讀程式的好幫手 2023-02-24
034
NVDA小技巧 來看看點顯器上的常見符號 2023-02-15
035
學習交流 好用的NVDA附加元件推薦(上) 2023-01-30
036
學習交流 DAISY圖書館登入、書籍查詢、下載與閱讀 2023-01-15
037
NVDA入門 續談 NVDA 在數字鍵盤的控制功能 2022-12-30
038
NVDA入門 NVDA 2022.4 即將發佈 2022-12-15
039
Office文書處理 Word物語之插入節 2022-11-30
040
學習交流 一起來認識執行對話框與檔案路徑的應用 2022-11-15
上十頁   上一頁   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一頁 下十頁